Mabthera (Roche)

Actief bestanddeel : rituximab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Belangrijke informatie (IV) 06/2020 FR NL
Gids (SC) 06/2017 FR NL
Vergelijkende fiche (SC) 06/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Belangrijke veiligheidsinformatie (IV) 06/2020 FR NL DE
Waarshuwingskaart (IV) 06/2020 FR NL DE
Laatste update op 01/07/2020