Mircera (Roche)

Actief bestanddeel : methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gids 11/2014 FR NL
Laatste update op 04/08/2015