Opdivo (Bristol-Myers Squibb)

Actief bestanddeel : nivolumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

GGids voor het behandelen van bijwerkingen 05/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 05/2017 FR NL DE
Laatste update op 10/07/2017