Pradaxa (Boehringer Ingelheim)

Actief bestanddeel : dabigatran etexilaat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gids met richtlijnen voor voorschrijvers VTE 06/2018 FR NL
Gids met richtlijnen voor voorschrijvers CVA/SE-DVT/PE 06/2018 FR NL
Laatste update op 05/09/2018