Pradaxa (Boehringer Ingelheim)

Actief bestanddeel : dabigatran etexilaat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gids met richtlijnen voor voorschrijvers VTE 05/2016 FR NL
Gids met richtlijnen voor voorschrijvers CVA/SE-DVT/PE 05/2016 FR NL
Laatste update op 01/09/2016