Revlimid (Celgene)

Actief bestanddeel : lenalidomide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

DHPC (+ update 09/2017) 09/2017 FR (update) NL (update)

Dit geneesmiddel is onderworpen aan een gecontroleerd distributiesysteem.
Artsen en apothekers moeten de firma Celgene contacteren voor het verkrijgen van de andere materialen bestemd voor de gezondheidszorgbeoefenaars en voor de patiënten.

Laatste update op 22/01/2018