RoActemra (Roche)

Actief bestanddeel : tocilizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatie 09/2018 FR NL
Dosisgidsen 09/2018 FR NL
Informatiemateriaal voor de verpleegkundige 09/2018 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenwaarschuwingskaart 09/2018 FR NL DE
Laatste update op 22/10/2018