RoActemra (Roche)

Actief bestanddeel : tocilizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatie 03/2019 FR NL
Dosisgidsen 03/2019 FR NL
Informatiemateriaal voor de verpleegkundige 03/2019 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenwaarschuwingskaart 03/2019 FR NL DE
Laatste update op 15/05/2019