Soliris (Alexion)

Actief bestanddeel : eculizumab

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gids aHUS 01/2019 FR NL
Gids PNH 01/2019 FR NL
Gids gMG 01/2019 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Informatieve brochure patiënten/ouders aHUS 01/2019 FR NL DE
Informatieve brochure ouders aHUS 01/2019 FR NL DE
Veiligheidsinformatiekaart aHUS 01/2019 FR NL DE
Informatieve brochure patiënten/ouders PNH 01/2019 FR NL DE
Informatieve brochure ouders PNH 01/2019 FR NL DE
Veiligheidsinformatiekaart PNH 01/2019 FR NL DE
Informatieve brochure gMG 01/2019 FR NL DE

 

Laatste update op 02/04/2019