SonoVue (Bracco)

Actief bestanddeel : zwavelhexafluoride

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatiebrochure 01/2015 FR NL
Laatste update op 04/08/2015