Strattera (Eli Lilly)

Actief bestanddeel : atomoxetine hydrochloride

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Leidraad voor artsen 12/2013 FR NL
Checklist voor de acties die genomen moeten worden voor het voorschrijven of het toedienen 12/2013 FR NL
Checklist van controleacties voor het opvolgen van cardiovasculaire risico's 12/2013 FR NL
Tabel voor het documenteren van de metingen 12/2013 FR NL
Laatste update op 05/08/2015