Stribild (Gilead)

Actief bestanddelen : emtricitabine, cobicistat , elvitegravir en tenofovirdisoproxilfumaraat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Voorlichtingsbrochure over nierfunctiestoornissen 12/2017 FR NL
Creatinineklaring-rekenliniaal 12/2017    
Laatste update op 24/01/2018