Tisseel S/D (Baxter)

Actief bestanddeel : humaan fibrinogeen, factor XIII, humane trombine, aprotinine, calciumchloride

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gebruikershandleiding 11/2014 FR NL
Laatste update op 04/08/2015