Tracleer (Actelion)

Actief bestanddeel : bosentan monohydraat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatie 07/2015 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiënteninformatieboekje 07/2015 FR NL DE
Herrineringskaart 07/2015 FR NL DE
Laatste update op 04/08/2015