Triumeq (Viiv healthcare)

Actief bestanddeel : abacavir sulfaat, lamivudine, dolutegravir

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Presentatie 03/2017 FR NL
Laatste update op 29/03/2017