Valdoxan (Servier)

Actief bestanddeel : agomelatine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatiebrochure 05/2017 FR NL
Monitoringschema leverfunctie 05/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiënteninformatiebrochure 05/2017 FR NL DE
Laatste update op 06/10/2017