Valdoxan (Servier)

Actief bestanddeel : agomelatine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Informatiebrochure 07/2019 FR NL
Monitoringschema leverfunctie 07/2019 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiënteninformatiebrochure 07/2019 FR NL DE
Laatste update op 12/07/2019