Velcade (Janssen-Cilag)

Actief bestanddeel : bortezomib

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Belangrijke informatie 09/2017 FR NL
Poster 09/2017 FR NL
Schuifliniaal 09/2017    
Grafiek van de schema's voor inductiebehandeling voor een transplantatie 09/2017 FR NL
Laatste update op 07/11/2017