Vibativ (Clinigen)

 Actief bestanddeel : telavancine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Richtlijnen 10/2014 FR NL
Laatste update op 05/08/2015