Viread (Gilead)

Actief bestanddeel : tenofovir disoproxilfumaraat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Brochure HBV volwassen 03/2015 FR NL
Brochure HBV pediatrische patiënten 03/2015 FR NL
Brochure HIV volwassen 03/2015 FR NL
Brochure HIV pediatrische patiënten 10/2017 FR NL
Creatinineklaring-rekenliniaal 03/2015    
Laatste update op 10/11/2017