Xyrem (UCB)

Actief bestanddeel : natriumoxybaat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Formulier voor aanvang van behandeling 01/2016 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Patiëntenkaart 01/2016 FR NL DE
Instructies 01/2016 FR NL DE
Belangrijke vragen 01/2016 FR NL DE
Laatste update op 24/03/2016