Xeljanz (Pfizer)

Actief bestanddeel: tofacitinibcitraat

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Gids 08/2017 FR NL
Checklijst opstart behandeling 08/2017 FR NL
Checklijst onderhoud behandeling 08/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Waarschuwingskaart 08/2017 FR NL DE

 

Laatste update op 06/09/2017