Jinarc (Otsuka pharmaceutical)

Actief bestanddeel: tolvaptan

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Gids 06/2017 FR NL
Checklist bij het voorschrijven 06/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

voorlichtingsbrochure 05/2016 FR NL DE
Waarschuwingskaart 05/2016 FR NL DE

 

Laatste update op 18/07/2017