Emtricitabine-tenofovir disoproxil Mylan

Actief bestanddeel: tenofovirdisoproxil, emtricitabine

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Brochure HIV volwassen 07/2017 FR NL
Creatinineklaring-rekenliniaal 07/2017    
Brochure PrEP 07/2017 FR NL
ChecklistPrEP 07/2017 FR NL

Materiaal voor de patiënt

Brochure PrEP 07/2017 FR NL DE
Kaart 07/2017 FR NL DE

 

Laatste update op 24/07/2017