Padviram (Sandoz)

Actief bestanddeel : efavirenz, emtricitabine, tenofovir disoproxil

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Educatieve brochure 01/2018 FR NL
Creatinineklaring rekenliniaal 01/2018    

 

Laatste update op 28/02/2018