Tenofovirdisoproxil Mylan

Actief bestanddeel: tenofovirdisoproxil

Materiaal voor de gezondheiszorgbeoefenaars

Brochure HBV volwassen 07/2017 FR NL
Brochure HBV pediatrische patiënten 07/2017 FR NL
Brochure HIV volwassen 07/2017 FR NL
Brochure HIV pediatrische patiënten 07/2017 FR NL
Creatinineklaring-rekenliniaal 07/2017    

 

Laatste update op 25/07/2017