Bortezomib Sandoz

Actief bestanddeel : bortezomib

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaar

Brochure 05/2017 FR NL
Poster 05/2017 FR NL
Schuifliniaal 05/2017    
Grafiek van de schema's voor inductiebehandeling voor een transplantatie 05/2017 FR NL

 

Laatste update op 28/07/2017