Triamcinolone acetonide Sanofi

Actief bestanddeel: triamcinolone acetonide

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Apothekersgids 10/2019 FR NL

 

Laatste update op 19/11/2019