Emtricitabine/Tenofovir EG (Eurogenerics)

Actief bestanddeel: emtricitabine, tenofovir disoproxil

Materiaal voor de gezondheidszorgbeoefenaars

Brochure PrEP 01/2020 FR NL
Controlelijst 01/202 FR NL

Materiaal voor de patiënten

Brochure 01/2020 FR NL DE
Herinneringskaart 01/2020 FR NL DE

 

Laatste update op 17/01/2020