Verantwoordelijke voor de voorlichting

Elk bedrijf dat een geneesmiddel in de handel brengt, dient samen te werken met een verantwoordelijke voor de farmaceutische voorlichting, die , vóór de verspreiding, controleert of alle door de onderneming gemaakte reclame in overeenstemming is met de wetten en reglementen inzake reclame voor geneesmiddelen.

De verantwoordelijke voor de farmaceutische voorlichting is een arts of apotheker die erkend is door de minister van Volksgezondheid.

Om te worden erkend, dient de verantwoordelijke te bewijzen dat hij minstens een jaar ervaring heeft op het gebied van de farmaceutische voorlichting.

Voor meer informatie, zie artikelen 13 tot 15 van het Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Praktische informatie betreffende de verantwoordelijke voor de farmaceutische voorlichting (Engelse versie): Responsible for information and publicity

De FAGG-brief van oktober 2017, verzonden naar alle handelsvergunningen houders (HV) en registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, gevestigd in België en in het buitenland, beschrijft de wettelijke verplichting om een ​​bevoegde voorlichtingspersoon aan te stellen en zijn benoeming bij het FAGG te communiceren.

Het wordt aanbevolen om het standaardformulier te gebruiken om deze benoeming aan het FAGG te communiceren.

Meer informatie i.v.m. de bijdragen

Contact:

e-mail: publicity@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 19/06/2019