Kyprolis®

Werkzame stof

carfilzomib

Houder

Amgen N.V.

Status

Gesloten

Indicatie

in combinatie met lenalidomide en dexamethason (KRd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die ten minste 1 vorige behandeling hebben gekregen

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

31/10/2016

Laatste update op 31/10/2016