Halaven®

Werkzame stof

Eribulin

Houder

Eisai SA

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van volwassen patiënten met niet‐reseceerbaar liposarcoom die een eerdere behandeling met antracycline hebben ontvangen (tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor gevorderde of gemetastaseerde ziekte.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

16/01/2017

Laatste update op 11/07/2017