Zepatier®

Werkzame stof

Elbasvir /grazoprevir

Houder

MSD

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van patiënten met chronische hepatitis C genotype 1 en 4 met chronische nierfalen  graad 4/5

Openbare documenten 

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geinformeerde toestemming

Laatste update

06/01/2017

Laatste update op 06/01/2017