Humira®

Werkzame stof

Adalimumab

Houder

AbbVie SA/NV

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat. 

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming voor kinderen onder de 12 jaar

Geïnformeerde toestemming voor patiënten ouder dan 12 jaar

Laatste update

17/07/2017

Laatste update op 17/07/2017