Ibrance®

Werkzame stof

palbociclib

Houder

Pfizer

Status

Lopend 

Indicatie

patiënten die lijden aan hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve gevorderde/metastatische borstkanker, in combinatie met endocriene therapie

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

08/03/2017

Laatste update op 08/03/2017