Opdivo®

Werkzame stof

 nivolumab

Houder

Bristol-Myres Squibb

Status

Gesloten

Indicatie

recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) van volwassen patiënten na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Genïnfromeerde toestemming

Laatste update

30/01/2017

Laatste update op 30/01/2017