Alprolix®

Werkzame stof

Eftrenacog alfa

Houder

Sobi Belgium

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX‑deficiëntie)

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

15/12/2016

Laatste update op 21/12/2016