Keytruda®

Werkzame stof

 pembrolizumab

Houder

MSD

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling in eerste lijn van volwassene patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker bij wie minstens 50 % van de tumorcellen PDL1-expressie hebben zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

09/05/2017

Laatste update op 09/05/2017