Wakix®

Werkzame stof

Pitolisant

Houder

Bioprojet Pharma

Status

Lopend

Indicatie

Tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met narcolepsie met of zonder kataplexie

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

23/02/2017

Laatste update op 20/02/2017