Orkambi®

Werkzame stof

lumacaftor 100mg/ivacaftor 125mg

Houder

Parexel International

Status

Lopend 

Indicatie

Behandeling van cystische fibrose (CF) bij patiënten van 6 tot en met 11 jaar oud die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

28/03/2017

Laatste update op 28/03/2017