Cabometyx®

Werkzame stof

cabozatinib

Houder

IPSEN Pharma

Status

Lopend 

Indicatie

gevorderde stadia van een type nierkanker, niercelcarcinoom genoemd (Renal Cell Carcinoma, RCC), bij volwassenen, volgende op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor VEGF (vascular endothelial growth factor) gerichte therapie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

22/03/2017

Laatste update op 22/03/2017