Vimpat®

Werkzame stof

Lacosamide

Houder

Clinigen group

Status

Lopend

Indicatie

Partieel beginnende of gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen voor patiënten ≥ 16 jaar oud die uit het SP0994 klinische proef komen

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

11/04/2016

Laatste update op 11/04/2016