Venclyxto®

Werkzame stof

venetoclax

Houder

AbbVie

Status

Lopend

Indicatie

behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie andere behandelingen hebben gefaald.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

31/03/2017

Laatste update op 31/03/2017