Besponsa®

Werkzame stof

inotuzumab ozogamicin

Houder

 Pfizer

Status

 Lopend

Indicatie

 recidiverende of refractaire CD22-positieve B-cell precursor acute lymfoblastische leukemie (ALL)  bij volwassen patiënten

Openbare documenten

 Goedkeuring

 Informatie voor de patiënten

 Geïnformeerde toestemming

Laatste update

19/05/2017

Laatste update op 19/05/2017