Tecentriq

Werkzame stof

atezolizumab

Houder

Roche

Status

Lopend

Indicatie

niet eerder behandelde, lokaal geavanceerde of metastatische urotheliaal carcinoom bij volwassen patiënten die onontvankelijk voor cisplatine worden beschouwd

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiëntent

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

23/10/2017

Laatste update op 23/10/2017