Kisqali®

Werkzame stof

Ribociclib

Houder

Novartis

Status

Lopend

Indicatie

In combinatie met letrozole als initiële endocriene behandeling bij volwassen postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve/HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

23/10/2017

Laatste update op 23/10/2017