Xeljanz®

Werkzame stof

Tofacitinib citrate

Houder

Pfizer

Status

Gesloten

Indicatie

Behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden op of intolerant waren voor ofwel conventionele behandeling ofwel voor een biologisch middel.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

06/09/2019

Laatste update op 06/09/2019