Midostaurin®

Werkzame stof

Midostaurin (PKC412) soft gelatin capsules of 25 mg

Houder

Novartis Pharma

Status

Lopend

Indicatie

Behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerde, FLT3 gemuteerde acute myeloïde leukemie die in aanmerking komen voor standaard inductie en consolidatie chemotherapie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

30/06/2016

Laatste update op 30/06/2016