Vargatef®

Werkzame stof Nintedanib
Houder SCS Boehringer Ingelheim
Status Gesloten
Indicatie In combinatie met docetaxel voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd, gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 30/07/2015
Laatste update op 31/03/2016