Imbruvica®

Werkzame stof Ibrutinib
Houder Janssen-Cilag
Status Gesloten
Indicatie Patiënten die lijden aan gerecidiveerde of refractaire chronische lymfatische leukemie (CLL)/klein lymfocytair lymfoom (SLL)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 16/01/2016
Laatste update op 14/01/2016