Entyvio®

Werkzame stof Vedolizumab
Houder Takeda
Status Gesloten
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor-alfa-antagonist
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 24/03/2015
Laatste update op 15/02/2016