Mepolizumab®

Werkzame stof Mepolizumab
Houder GSK Pharmaceuticals
Status Gesloten
Indicatie Eonsinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA – syndroom van Churge-Strauss)
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 24/07/2015
Laatste update op 09/09/2015