Cobimetinib®

Werkzame stof Cobimetinib
Houder Roche
Status Gesloten
Indicatie In combinatie met Zelboraf® (vemurafenib) bij  patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAFV600-mutatie
Openbare documenten Goedkeuring
Informatie voor de patiënten
Geïnformeerde toestemming
Laatste update 28/11/2016
Laatste update op 28/11/2016